kbtfocus-logo

KBT Focus har funnits i Kungsbacka sedan 2009. Här erbjuds psykologiska tjänster med bland annat behandling utifrån kognitiv och beteendeinriktad terapi (KBT), handledning, samt utbildning. Du kan boka tid hos mig via mail eller telefon. Jag arbetar evidensbaserat och utgår från den senaste forskningen samt nationella och internationella riktlinjer. Det är viktigt att Du upplever Dig sedd och lyssnad på och att vi tillsammans kan finna en så hjälpande lösning för Dig som möjligt.

Jag heter Ann-Sofi Lannborn Wendel och har varit verksam som Leg. psykolog sedan 1997 och som Leg. psykoterapeut 2008 med auktorisation i KBT. 2014 blev jag färdigutbildad handledare och lärare i KBT.

Som psykolog har jag varit anställd inom psykiatriska slutenvården i Varberg, Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Kungsbacka, inom statens institutionsstyrelse (SIS), verksam i Kungsbacka psykolog och psykoterapimottagning, samt som handledare inom statlig, kommunal och privat verksamhet. I det gamla sparbankshuset på Storgatan och senare på Västergatan har jag samarbetat med olika professionella som nyttjat mottagningens rum, som aktörer inom hälsa och sjukvård.

KBT Focus psykolog & psykoterapimottagning är en privat mottagning, och omfattas inte av högkostnadsskydd, utan Du betalar fullt pris. Vissa försäkringar kan ge möjlighet till ett antal fria sessioner.

Från och med 2023 finns KBT Focus på Västergatan 14, (ovanpå restaurang Esters gavel), tillsammans med andra psykologer.

violer-vid-havet