ANKNYTNINGSINTERVJU

Adult Attachment Intervew (AAI)

I kognitiv terapi har man fokus på hur individen tidigt i livet bearbetat information och skapat sin bild av omvärlden, andra och sig själv. I terapin skapar man genom sokratisk frågemetod en bild av individens syn på omvärlden och de grundantaganden/scheman som styr personens förhållningssätt till relationer och i situationer. Genom intervjun får man en god förståelse att använda sig av i terapin. Anknytningsmönster utvecklas på ett dynamiskt sätt upp till vuxen ålder och under hela livet i nya möten kan nya slutsatser dras och prövas.

Ställ en fråga!

Här kan du ställa alla typer av frågor och komma i kontakt