EMDR

EMDR är förkortning för ”Eye Movement Desensitiation and Reprocessing”. EMDR är en psykoterapeutisk metod som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser i det förgångna som stör dig i vardagen. Ofta handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av tex. överfall, olyckshändelser, naturkatastrofer eller sjukhusupplevelser som vid förlossning eller operation. Störningar i det dagliga livet kan vara s.k. Posttraumatiska symtom, som påträngande minnen, överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, låg självkänsla eller andra svårigheter som medför sänkt livskvalite

EMDR kan också hjälpa att hantera ångest och svår sorg, eller andra tillstånd som kan kopplas till svåra livsupplevelser.

Internationellt erkänns metoden som verksam vid behandling PTSD-post traumatic stress disorder.

Läs mer på emdr.se

Ställ en fråga!

Här kan du ställa alla typer av frågor och komma i kontakt