HANDLEDNING & UTBILDNING

KBT Focus erbjuder handledning till enskilda och grupper, företag och organissationer. Både till offentliga och privata uppdragsgivare.

I handledning får Du ett utrymme att reflektera runt frågor och få en ökad förståelse runt Dig själv, organissation, grupprocesser, ledarskap, patienter/klienter, metoder, samt om samtalsteknik.

I handledningensmiljön strävar vi efter att ha respekt för legitimitet, att skapa förutsägbarhet, att alla känslor ska få finnas och kunna komma till uttryck. Med andra ord att vara tillsammans med varandra i glädjefull samvaro innefattande, närhet, öppenhet, respekt, vetgirighet och tillit.

Utbildning kan ske i föreläsnigsform runt ett ämne till exempel psykologiska processer/psykiatriska tillstånd. Det kan också röra sig om utbildning kopplat till Mindfulness.

Ställ en fråga!

Här kan du ställa alla typer av frågor och komma i kontakt