KOGNITIV BETEENDETERAPI

Kognitiv Beteende Terapi är en behandling som är effektiv och i ständig utveckling. Moment inom den tredje vågens KBT bidrar med bland annat Acceptens Commitment Therapy-ACT och Mindfulness.

I Kognitiv beteendeterapi börjar vi med 1-3 bedömningssamtal, där vi tillsammans undersöker hur ditt problem påverkar dig. Genom att analysera konkreta problemfyllda situationer, hjälps vi åt att finna förståelse och därmed en ökad medvetenhet för Din situation. Genom medvetenhet ökar förståelsen hur Dina tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och beteenden samverkar med varandra. Vi sätter upp mål och gör upp en behandlingsplan.

Mellan sessioner får du uppgifter att reflektera runt eller experimentera med. Det kan röra sig om att testa alternativa tankar eller beteenden för att få en ny och mer hjälpande erfarenhet och en upplevelse av att Du själv har möjlighet att påverka. Medvetenheten och de nya erfarenheterna ger Dig en ökad förmåga att själv bestämma på vilket sätt Du kan hantera olika situationer som i sin tur leder till hjälpsamma sätt att hantera livet. Livet blir mer hanterbart vilket stärker Din egen förmåga.

Då Du nått Ditt mål, och terapin avslutas, finns möjlighet att boka in så kallade booster/påfyllning, då vi kan göra en uppdatering och om så behövs stärka det som var hjälpande.

Vid ökad säkerhet stiger självförtroendet och självkänslan-Du kan lita på Dig sig själv. Detta ger Dig en ökad psykologisk flexibilitet vilket leder till större valmöjligheter, samt hjälpande och meningsfulla handlingar.

Ställ en fråga!

Här kan du ställa alla typer av frågor och komma i kontakt