Behandlingar

Individuell behandling

KBT Focus behandlar psykologisk och psykiatrisk problematik. För Dig som livet blivit komplicerat för, av någon anledning, till exempel att Du är i kris, har problem i relationen, har stress/utmattningsrelaterade besvär som hjärtklappning eller yrsel, känner Dig nedstämd-deprimerad, upplever oro eller ångest, panikattacker, social oro eller fobier, beroendeproblematik eller andra psykiska tillstånd, eller helt enkelt har ett behov av att prata med någon utomstående är Du välkommen till oss!

De behandlingsmetoder som erbjuds av KBT Focus och KBA hälsovård vilar på vetenskaplig grund och beprövad praxis det vill säga i enlighet med Hälso och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen.

KBT Focus erbjuder: